Buddy Hield อาจจะย้ายที่อยู่ใหม่

Buddy Hield อาจจะย้ายที่อยู่ใหม่ Buddy Hield กล่าวว่าเขาอาจจะไปเล่นที่อื่นถ้าเขาไม่สามารถต่อสัญญากับ Sacramento Kings ได้ภายในวันจันทร์ “ ฉันอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาที่เดิม … อาจเป็นบ้านอีกหลัง” กล่าวโดย Hield […]

Read More →