Luka & Porzingis

Luka & Porzingis มั่นใจสามารถผ่าน LAC ได้

Luka & Porzingis มั่นใจสามารถผ่าน LAC ได้ “แน่นอน ไม่ว่าจะซีรี่ย์ไหน เราเชื่อว่าเราสามารถชนะได้ ถ้าเราไม่เชื่อแบบนั้นเราก็ไม่สมควรมาอยู่ตรงนี้(Playoff)” Luka ตอบหลังถูกถามว่าจะชนะ Clippers ได้หรือไม่ ส่วน […]

Read More →